EquiTV.cz

reklama 31B
banner
banner
banner
banner
banner
bannerreklama

Cante Royal a Eldorado s prémií. Jan Chýle komentuje předvýběr hřebců

20.02.2021  |  AUTOR  |   |   PREMIUM PROGRAM  |  fullscreen |

Sobota 20. února byla v Písku ve znamení II. předvýběru hřebců pro plemennou knihu českého teplokrevníka (ročník 2018). Prémii získali Cante Royal a Eldorado 45. O krátké zhodnocení průběhu této akce jsme požádali komentátora Jana Chýleho.

reklama 32C
banner
banner
banner
banner
banner

 
Celkem 24 tříletých hřebců hodnotila během II. předvýběru pro plemennou knihu ČT v Zemském hřebčinci Písek komise ve složení: Hana Civišová, Kateřina Hanušová, František Horník, Luboš Kozák a Richard Novák. Celou akcí provázel svým odborným komentářem Jan Chýle.
 
Jak při závěrečném hodnocení zmínila předsedkyně komise Hana Civišová, letos se sešla velmi kvalitní kolekce hřebců a komise měla hodně práce na konečném verdiktu. Měla však již možnost jedince vidět opakovaně, a tak hodnocení nevycházelo jen z tohoto sobotního předvedení.
 
S katalogovým číslem 1 byl prezentován 16/998 Hamlet po 1345 Heartbreak ZH z matky 16/625 Charlotte po 923 Amarillo. Chovatelem koně je Zdeněk Hrnčíř, majitelem ZH Písek. Komise velmi dobře hodnotila exteriér, vysokou známku dostal např. za hlavu. „Jedná se o velmi povedený produkt českého chovu a Hamlet byl předvybrán,“ konstatovala Hana Civišová. „Hřebec prokázal dobré skokové schopnosti, velmi dobrou techniku a styl skoku,“ dodala.
 
Dvojku měl 43/827 Complito po Compliment z matky Lady Ganschow po Ladinor, který nebyl předvybrán. Stejný výrok zazněl i v případě Ivanhoe po hřebci I´m Special De Muze z matky Spiria po Stakkato Gold. Předvybrán nebyl ani 10/943 Cassian po otci 1001 Cassini´s Son-T z matky Solibria po 5116 Lupicor. Také hřebec s katalogovým číslem 5, které měl 80/67 Quaid Blue po 5181 Quaid z matky Chacco lilly po Chacco-Blue, patřil mezi skupinu nepředvybraných. 
 
Šestku měl Toohey Van de Reesterhof Z po hřebci Tangelo VD  Zuuthoeve z matky Choice Z po Chellano Z, jehož chovatelem je Koose Marjan (NL) a majitelem Ondřej Nágr. Hodnocen byl velice dobře za svůj výkon ve volnosti, průměrná známka přesahovala osmičku. Komise vyzdvihla dobré skokové schopnosti, přehled nad překážkami, ale také exteriér hodnotila pozitivně a udělila výrok „předvybrán“.
 
Katalogové číslo 7 měl 80/120 Walk on Top po otci 5159 Winningmood van de Arenberg z matky 31/508 Chiara po Christian. Tento hřebec je celkem souladného exteriéru, co se týká sobotního projevu, tak komisi nepřesvědčil, a proto ho majitel bude muset prezentovat ještě ve sportovních soutěžích, aby příp. mohl být v budoucnu vybrán mezi plemenné hřebce. „Pro tuto chvíli nepředvybrán,“ znělo z úst Hany Civišové. 
 
Také hřebec 43/825 Ancaro po 2997 Aristo Z z matky 80/7 Fanny po Florencio prokázal ve volnosti dobré kvality, ale obdržel verdikt nepředvybrán. Obdobný výrok uslyšel majitel hřebce 81/152 Pikeur du Rouet po Pezentas du Rouet z matky 23/445 Picadela po Palisco. 
 
Desítku měl Origi de Mont po otci Origi D´O z matky Motiva II po Atlas. Hřebec chovatele a majitele Jana Třísky prokazoval v průběhu obou předvýběrů velmi dobrou skokovou schopnost, exteriér byl také nadprůměrně hodnocen, a proto byl předvybrán. „Celá jeho rodina je celkem výkonná, a i na toto kladla komise určitý důraz,“ zmínila Hana Civišová.
 
Radost musela mít Jana Lošáková, chovatelka a majitelka hřebce Mugáno novojický HF po Lector Van Den Bisschop z matky Dagmarka po Federweisser. Hodnocen byl komisí výkoností známkou přesahující osmičku, exteriér pak známkou vyšší jak 7,5 a díky tomu byl hřebec předvybrán.
 
Prvním prémiovaným hřebcem byl Cante Royal chovatele Jiřího Hochmana a majitele Vladimíra Maláka. Hřebec po Cantos 23 z matky Cara Mia po Calmando byl hodnocen vysokými známkami v obou parametrech: exteriérově ve velmi dobrém typu a dobře se prezentoval i ve volnosti. 
 
Naopak neuspěl kůň s číslem 13 jménem Udo po Unaniem z matky Topaze de Virton po Kashmir Van Schuttershof. „Byl velice sympatický do co skokového projevu, ale nebyl předvybrán,“ uvedla předsedkyně komise. To samé pak zaznělo v případě hřebce Dior KL po Diamand de Semily z matky My Happy Girl-KL po Lyjanero. „Tento sympatický hřebec v tuto chvíli předvýběr neobdržel,“ uslyšel přítomný majitel i diváci internetového přenosu. 
 
S katalogovým číslem 15 byl předveden Silence Dwerse Hagen po otci Nixon Van ‚T‘ Meulenhof z matky Venezia DH Z po VA-Vite. „Hřebec zaujal svým skokovým projevem, a i v exteriéru byl veliký posun od prvního do druhého předvýběru. Proto byl předvybrán,“ konstatovala Hana Civišová v případě hřebce od chovatele De Dwerse Hagen BVBA, v majetku Petry Plaché. 
 
Caresto P po Caressini z matky Sruwwelliese po Stakkato nebyl předvybrán, byť prokázal dobré skokové vlastnosti. Silvestr Van Lentz Schrans oslnil komisi skokovým projevem, ale i tak nebyl předvybrán. „Ale je to kvalitní sportovní kůň s velmi dobrým původem,“ shodla se komise.
 
Předvybrán byl Hollywood po hřebci Hickstead White z matky Alessa po Carisma 112 chovatele a majitele M. Metznera (DE). Komise hodnotila u tohoto hřebce vyrovnanost exteriéru, ale předvedl velkou dávku skokových schopností, zejména velkou sílu odrazu.
 
Katalogové číslo 19 měl 16/3 Dickens po 5238 Diamant de Plaisir z matky Sweet Girl G po Cyrano chovatele a majitele Zdeňka Hrnčíře. Od prvního předvýběru komise zaznamenala velký posun co do zlepšení kondice i vzezření. Ve volnosti však komisi nepřesvědčil, tak si své místo v katalogu hřebců bude muset vysportovat. Výrok zněl „nepředvybrán“.
 
Předvybrán ovšem byl 13/143 Espace po Chin Champ´s Calando z matky 13/148 Ponky po Carismo, jehož chovatelem a majitelem je Luboš Kozák společně s Jiřím Čermákem. „V pomyslném pořadí se umístil na třetím místě. Byl to nejlépe hodnocený hřebec plemene český teplokrevník, exteriér hodnocen známkou 7,84, výkonnostní kritéria nad osm bodů. I ve skoku ve volnosti a v pohybu prokázal dobré kvality,“ uvedla Hana Civišová.
 
Dalším předvybraným hřebcem byl Quality Drive po 5181 Quaid z matky Donfetti po Drosselklang II. „Již na prvním předvýběru předváděl vyrovnané výkony. Dobré hodnocení obdržel hlavně co se týče exteriéru. Dnes byl výkon na skoku poněkud nervóznější, ale i tak obdržel verdikt předvybrán,“ uvedla předsedkyně komise.
 
Úspěšný nebyl 80/85 Imagine Dragon po 2316 I´m Jaguar z matky 17/289 Connie Sun-T po 1850 Cannavaro. Ani 80/84 Jantar M jehož otcem je též 2316 I´m Jaguar, matka 14/23 Jill po Jimtown, nebyl předvybrán. Prokázal však své kvality ve skoku ve volnosti a určitě z něj bude kvalitní sportovec.
 
No, a jak se říká, to nejlepší na konec! Čtyřiadvacátým předvedeným hřebcem byl Eldorado 45 po Eldorado Van De Zeshoek TN z matky Lady Clivia po Lord Pezi od chovatele ZG Kern a majitele Team Nijfof (NL). „Byl nejvýraznější při skoku ve volnosti, obdržel nejvyšší známky za volnost. Je to hřebec v moderním typu, vysoce hodnocen za exteriér, a proto byl předvybrán s prémií,“ dodala Hana Civišová v úplném závěru slovního hodnocení hřebců. 
 
II. předvýběr hřebců do plemenné knihy českého teplokrevníka se konal tzv. za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti veřejnosti. Diváci tak mohli průběh sledovat pouze prostřednictvím živého přenosu internetové televize EquiTV.cz. 
 
Bohužel v odpoledních hodinách došlo k výpadku přenosu, který však nebyl způsoben na straně EquiTV.cz, nýbrž technickou závadou na rozvodu elektrické sítě. „Tímto bychom se všem divákům chtěli velice omluvit, ale bohužel došlo k pro nás nepředvídatelné situaci, kdy si jedna z členek komise s sebou přinesla elektrický přímotop, s nímž se bez vědomí zástupce EquiTV.cz připojila stejně jako několik dalších spotřebičů do rozbočovače, na kterém byla připojena veškerá technika pro internetový přenos. Takové zatížení bohužel prodlužovací kabel neunesl a došlo k jeho poškození, čím byla naše přenosová technika na nějakou dobu vyřazena z provozu. Přes veškerou snahu se nepodařilo včas najít náhradní řešení, a tak několik hřebců (pozn. red.: od hřebce č. 18) diváci ve volnosti živě sledovat nemohli. Přenos se podařilo obnovit až před závěrečným vyhodnocením. Ještě jednou se omlouváme a do budoucna podnikneme opatření, aby k podobným situacím nedocházelo,“ uvedl Josef Malinovský, jednatel společnosti Equinet s.r.o., která je provozovatelem internetové televize EquiTV.cz.
 
V nejkratším možném termínu bude publikován videozáznam sobotního programu. Živé vysílání je připraveno z Písku i na neděli 21. února, kdy se v tamní hale koná výběr hřebců dalších plemen, jimiž jsou shetlandský pony, hafling a český sportovní pony. Komise budou pracovat v následujícím složení: Miroslav Maršálek, Petra Šarochová, Slávek Políček a náhradnice Lucie Kočovská pro SHP, Veronika Jenikovská, Ladislav Kmoníček, Radka Volková pro HF a Stanislav Hošák, Aleš Fiala, Slávek Políček pro ČSP.
 
Začátek je plánován na 10. hodinu. Začínat se bude předváděním zástupců shetlandský pony, kterých bude pět. Následně bude předveden hafling Avalon II a poté český sportovní pony 64/3 Coudy. Mezi jednotlivými kolekcemi mohou být předvedeni i další písečtí hřebci.

POŘAD: Chovatelské přehlídky a soutěže

reklama 33D
banner
banner
banner
bannerDiskuze

Přidávat příspěvky mohou pouze registrovaní uživatelé.

Níže uvedený seznam streamů na EquiTV.cz je předběžný. Sledujte aktualizace! 

• 18. 09. spřežení – MČR Humpolec
• 19. 09. spřežení – MČR Humpolec
• 19. 09. voltiž – MČR Frenštát pod Radhoštěm
• 19. 09. dostihy – Karlovy Vary (live+5)
• 22. 09. dostihy – TK před EJC v Chuchli (od 10:00 hod.)
• 24. 09. výstava Kůň – Lysá nad Labem
• 25. 09. dostihy – EJC Chuchle Arena Praha (live+5)
• 26. 09. drezura – Olomouc
• 28. 09. dostihy – Lysá (live+5)
• 02. 10. klusáci – Chuchle Arena Praha
• 03. 10. paravoltiž – Brno
• 03. 10. dostihy – Chuchle Arena Praha (live+5)
• 09. 10. skoky – Praha Gabrielka (skokové derby)
• 10. 10. skoky – Chuchle Arena Praha
• 10. 10. skoky – ESC Olomouc
• 16. 10. dostihy – Most (live+5)
• 24. 10. dostihy – Chuchle Arena Praha (live+5)
• 30. 10. klusáci – Chuchle Arena Praha
• 30. 10. volnost – šampionát ml. koní Svržno
• 30. 10. dostihy – Most (live+5)

 

• Nalaďte si jezdecké rádio! Podcasty EquiTV poslouchejte na www.equiradio.cz

 

NEPŘEHLÉDNĚTE